×
  Līdzeklis trauku mazgājamām mašīnām SENET-601 LAVAGE 5L

  Līdzeklis trauku mazgājamām mašīnām SENET-601 LAVAGE 5L

  04112285
  €9.36
  Tax included 21%

   

  SENET-601 LAVAGE

  Līdzeklis automatizētai trauku mazgāšanai. Satur nātrija hidroksīdu.

  Pateicoties sastāvā esošām sarmainām vielām, līdzeklis nodrošina perfektu

  trauku mazgāšanu, likvidējot viscietāko piesārņojumu.

  Lietošanas pamācība: Ievadāms ar automātiskās dozēšanas sistēmas palīdzību.

  Ikdienišķai trauku mazgāšanai trauku mazgāšanas mašīnā, 

  lietot 1-4g uz katru mazgāšanas cikla ūdens litru,  atkarībā no ūdens cietības un 

  virsmu piesārņojuma līmeņa. Lietojams visās profesionālajās trauku mazgāšanas mašīnās,

  kas aprīkotas ar šķidro mazgāšanas līdzekļu dozēšanas iekārtam.

  Trauku skalošanai ieteicams lietot līdzekli CLADENET RINCAGE.

  Iedarbības raksturojums un drošības prasību apzīmējums: KODĪGS Kaitīgs norijot.

  Rada smagus apdegumus. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

  Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar

  lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties

  skalot ar lielu daudzumu ūdens un mazgāt ar ziepēm un ūdeni.

  Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu,

  aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja noticis nelaimes gadījums vai

  jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību

  (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

  Sastāvā: 5-15% EDTA un tās sāļi;

  Sastāvā esošās virsmas aktīvās vielas bioloģiski noārdās vidē vairāk par 90%.

  Ražots: Hydrachim (Francijā)

  04112285
  >10 Items

  Tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi

  Specific Reference:

  New Account Register

  Already have an account?
  Log in instead Or Reset password