×

Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis "Deterquat DNA - 0434", 5L (Hydrachim)

0411029
24,99 €
AR PVN

Piemērots grīdu (flīzes, linolejs, ar aizsargvaskiem pārklāti grīdas pārsegumi), sienu, virtuves virsmu, vannas istabu, tualešu tīrīšanai un dezinfekcijai medicīnas iestādēs, viesnīcās, ēdināšanas vietās un citur. 

!!! Skalošana nav nepieciešama, izņemot virsmas, kuras nonāk saskarē ar pārtiku.

Daudzums

Tīrīšanas, attaukošanas un dezinfekcijas līdzeklis Deterquat-0434 DNA

Piemērots grīdu (flīzes, linolejs, ar aizsargvaskiem pārklāti grīdas pārsegumi), sienu, virtuves virsmu, vannas istabu, tualešu tīrīšanai un dezinfekcijai. 

Tiek lietots medicīnas iestādēs, viesnīcās, ēdināšanas vietās un citur. 

Darba šķīduma pH ir pielāgots grīdas un virtuves virsmām.

 

Lietošana:

- Grīdu un virsmu mazgāšanai lietot atšķaidītu ar ūdeni (40 ml uz 8 l ūdens pie temp.30°C min).

- Grīdu un virsmu dezinficēšanai lietot 1-3 % šķīdumu (80 – 240 ml uz 8 l ūdens). 

Ekspozīcijas laiks: 5 minūtes (baktericīds) vai 15 minūtes (fungicīds).

!!! Skalošana nav nepieciešama, izņemot virsmas, kuras nonāk saskarē ar pārtiku.

 

Var izraisīt alerģisku reakciju!

Tikai profesionālai lietošanai! Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību, ja iespējams, uzrādīt marķējumu. Uzglabāt sausā vietā, temperatūrā 5-30C°. Nepieļaut produkta nonākšanu kanalizācijas sistēmā. Uzglabāt oriģināliepakojumā. Pēc izlietošanas nelietot iepakojumu atkārtoti.

 

Mikrobioloģiskā aktivitāte: baktericīds, fungicīds.

Pārbaudīts saskaņā ar: EN 1276, EN 13697, EN 1650.

 

Biocīda inventarizācijas numurs: LV06062018/4686

“Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 72. pants.

 

Bīstami

H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

 

Ražotājs: Hydrachim (Francija)

 

0411029
>5 vienības:

Preces artikuls:

  • Reģistrācija

Jauna konta reģistrācija

Jau ir konts?
Autorizēties Vai Atjaunot paroli