×
  • -0,30 €
Šķīdinātājs 646 500ml (BIOLAR)

Šķīdinātājs 646 500ml (BIOLAR)

2102002
2,80 €
2,50 € Ietaupi 0,30 €
AR PVN 21%

Paredzēts laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kas izgatavoti uz nitrocelulozes, nitrogliftāla, epoksīdu, karbomīdo-formaldehīda, melamīno-formaldehīda, silīcijorganisko un citu sveķu bāzes. Satur n-butilacetātu, etilacetātu, etanolu, ksilolu, toluolu.

R:11-36/38-48/ 20-63-65-67

Kairina acis un ādu. Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības. Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai. Kaitīgs - norijot, var izraisīt plauša bojājumu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

2102002
>10 vienības:

Tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi

Preces artikuls:

New Account Register