×

  Virsmu un roku dezinfekcijas līdzeklis bez skalošanas DETERQUAT AL-718, 5L (Hydrachim)

  0411242
  36,40 €
  AR PVN 21%

  Lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis virsmām un rokām pārtikas rūpniecībā. 
  ŠĶIDRUMS, KURU NAV NEPIECIEŠAMS NOSKALOT. 

  Virsmu un roku dezinfekcijas līdzeklis bez skalošanas DETERQUAT AL-718
  Lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis rokām un virsmām it īpaši pārtikas rūpniecībā. 
  ŠĶIDRUMS, KURU NAV NEPIECIEŠAMS NOSKALOT. 
  Neprofesionālai un profesionālai lietošanai.

  Dezinfekcijas līdzeklis ar baktericīdu, fungicīdu, vīrucīdu (ieskaitot koronavīrusu) efektivitāti un iedarbību pret rauga sēnītēm (1., 2. un 4. produktu veids). Roku ādas, visu veidu vispārējas nozīmes virsmu (tostarp, atkritumu apstrādes iekārtu un telpu, kur uzglabā atkritumus), kā arī virsmu pārtikas un dzīvnieku barības jomā (piemēram, lauksaimniecības pārtikas rūpniecībā, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, pārtikas mājražošanas objektos, pārtikas laboratorijās un atdzesētas pārtikas aukstumiekārtu vitrīnu) dezinfekcijai.

  pH 6.5

  Lietošana:
  Virsmu dezinfekcija: Lietot pēc iepriekšējas virsmu tīrīšanas. Vienmērīgi uzsmidzināt neatšķaidītu produktu uz virsmas, to vienmērīgi un pilnīgi samitrinot, ļaut iedarboties no 5 līdz 15 minūtēm un noslaucīt virsmu ar tīru drānu. Nav jānoskalo.
  Roku ādas dezinfekcija: Uzklāt 3 - 5 ml līdzekļa uz sausas plaukstas un no 30 līdz 60 sekundēm rūpīgi ierīvēt starp plaukstām, pa plaukstu virspusi, starp pirkstiem un pa plaukstu locītavām, līdz nožūst.

  Sertifikāts ECOCERT -  Šis sertifikāts tiek atzīts visā pasaulē un garantē to, ka  mazgāšanas līdzekļu formulas satur dabiskas izejvielas, kas iegūtas bioloģiskā lauksaimniecībā un ka produkti ražoti, ievērojot ietekmi uz vidi.

  Aktīvā viela: Etanols: 751 g/kg (75,1 masas %)
  Biocīda inventarizācijas numurs: LV03092020/6540
  “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 72. pants.

  Bīstami
  H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
  H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

  • Sargāt no bērniem  • Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. • Nesmēķēt • Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu

  Tilpums: 5 L

  Ražots: Hydrachim (Francija)

  0411242
  >10 vienības:

  Tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi

  Preces artikuls:

  New Account Register