×

  Šķidrs dezinfekcijas līdzeklis virsmām un inventāram LIDEKS-Spray, 1L (Jūsma)

  04130066
  5,90 €
  AR PVN 21%

  Ātras iedarbības profesionāls dezinfekcijas līdzeklis LIDEKS-Spray.
  Pielieto iekārtu un telpu dezinfekcijai, t.sk. medicīniskā inventāra un telpu dezinfekcijai, kosmētisko un pārtikas rūpniecības instrumentu, ierīču un virsmu dezinfekcijai. Ir efektīvs un ekonomisks lietošanā. Neprasa obligātu skalošanu.

  pH 7

  Lietošana: gatavs lietošanai. Preparātu izsmidzināt uz tīri izmazgāto virsmu. Nenosusināt.
  - Grampozitīvajām un gramnegatīvajām baktērijām (t.sk. E.coli un Salmonella typhimurium): ekspozīcijas laiks - 5 min.
  - Pretvīrusu iedarbība: ekspozīcijas laiks - 5 min.

  Aktīvās vielas: Propan-2-ols - 500 g/l, Alkil(C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds 0,6 g/l.

  Biocīda inventarizācijas numurs: LV13122013/7051

  “Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu”. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 72. pants.

  Uzmanību
  H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
  H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
  H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus

  Tilpums: 1 L

  Ražotājs: Jūsma (Latvija)

  04130066
  >10 vienības:

  Preces artikuls:

  New Account Register